Universitat Rovira i Virgili

Preguntes més freqüents

  

El Màster en Nutrició i Metabolisme és oficial?

El Màster en Nutrició i Metabolisme és oficial. Està verificat pel Ministeri d'Educació del Govern d'Espanya.

Pujar

Què vol dir que el Màster és interuniversitari?

El Màster és impartit i reconegut per les dues universitats. Al títol oficial de Màster surten referenciades la Universitat Rovira i Virgili i la Universitat de Barcelona.

Pujar

Es pot cursar el Màster online?

El Màster en Nutrició i Metabolisme és presencial i no existeix en aquests moments modalitat online.

Pujar

Quin és l'idioma d'impartició del Màster?

El Màster s'imparteix majoritàriament en espanyol. Algunes matèries s'imparteixen en anglès.

Pujar

Quina és la duració del Màster?

El Màster està dissenyat per completar-se en un curs acadèmic, però també existeix l'opció de cursarlo en més d'un curs acadèmic.

Pujar

Quan comença i quan acaba el Màster?

El Màster s'inicia a finals de setembre i finalitza a finals de juny o inicis de setembre (depenent de la convocatòria a la qual es presenta el treball de fi de Màster).

Pujar

Es pot cursar el Màster en més d'un curs acadèmic?

Si la dedicació al Màster no és exclusiva, s'aconsella realitzar el Màster en més d'un curs acadèmic. Consulta el requeriment de matrícula de la Universitat per a aquest cas a https://www.urv.cat/ca/estudis/masters/admissio/matricula/permanencia-master/

Pujar

Com són els horaris?

Les classes presencials s'imparteixen majoritàriament en horari de tarda, de dilluns a divendres, per poder realitzar el treball de fi de màster als matins.

Pujar

Quants ETCs he de matricular per completar el Màster?

S'han de matricular i superar 60 ECTs per poder obtenir el títol oficial del Màster en Nutrició i Metabolisme. Aquests 60 ECTs inclouen les matèries obligatòries del màster, el treball de fi de màster, les matèries obligatòries d'especialitat i les matèries optatives d'especialitat fins a completar els 60 ECTs. Els ECTs dels complements de formació no computen per als 60 ECTs.

Pujar

Els ECTs dels complements de formació computan per als 60 ECTs?

Els ECTs dels complements de formació no computen per als 60 ECTs necessaris per completar el Màster. Són crèdits extra que apareixen en el certificat acadèmic però que cal superar per a l'obtenció del títol.

Pujar

Què és un crèdit ECTS?

És la unitat de valor dels estudis universitaris de l'Espai Europeu d'Educació Superior. A la URV cada crèdit equival a 25 hores de treball de l'estudiant.

Pujar

On s'imparteixen les classes presencials?

El Màster en Nutrició i Metabolisme és interuniversitari i les classes presencials s'imparteixen a la Universitat a la qual pertany el professorat implicat en la matèria específica. Les classes presencials s'imparteixen a les Facultats de Química (Tarragona) i de Medicina i Ciències de la Salut (Reus) de la Universitat Rovira i Virgili; i en les Facultats de Biologia (Barcelona) i Farmàcia (Barcelona) de la Universitat de Barcelona. La informació d'on s'imparteix cada matèria es pot consultar en el pla d'estudis, on al costat de cada matèria s'indica URV o UB depenent d'on s'imparteixen les classes. Hi ha mobilitat obligatòria dels estudiants. Els horaris estan dissenyats perquè les matèries del mateix dia s'imparteixin al mateix centre.

Pujar

Quan es realitza la preinscripció al Màster?

Consulta el calendari de preinscripció i com fer la preinscripció

Pujar

Hem puc preinscriure sense tenir finalitzats el estudis de grau?

Encara que no hagueu finalitzat els estudis de Grau, és important realitzar la preinscripció al màster com més aviat millor donat que el nombre de places del màster és limitat. Hi ha 60 places disponibles, entre els 3 itineraris. Les fases de preinscripció posteriors s'obren si queden places vacants.

Pujar

He d'abonar algun import per realitzar la inscripció?

Sí, 30,21 €, que hauràs de pagar amb targeta de crèdit seguint les indicacions que apareixen en el moment de realitzar la preinscripció en línia. Si vols preinscriure't en més d'un màster, hauràs de pagar 30,21 € per cada preinscripció. Aquest import no és reemborsable.

Pujar

Quina documentació he de presentar per a la inscripció?

Segons on hagis obtingut el títol d'accés, hauràs de presentar una o altra documentació. Consulta quina documentació has de lliurar segons el lloc on hagis estudiat en el pas 3 de la inscripció (mirar web URV).

Com a documentació personal és necessari el DNI vigent o passaport vigent.

Pujar

He de tenir el meu títol homologat per poder estudiar un Màster a la URV?

No. El títol d'entrada no cal que estigui homologat, però sí que cal legalitzar-lo si no l'has obtingut en un país de la UE.

Pujar

On he d'enviar la documentació?

Has d'enviar la còpia electrònica de la documentació per mitjà del gestor documental un cop confirmis la preinscripció.

Pujar

Es pot cursar el màster si es treballa?

Si la dedicació al Màster no és exclusiva, s'aconsella realitzar el Màster en més d'un curs acadèmic. Consulta el requeriment de matrícula de la Universitat per a aquest cas a https://www.urv.cat/ca/estudis/masters/admissio/matricula/permanencia-master/ 

Pujar

Es realitzen estades de pràctiques? 

L'assignatura obligatòria de Treball de Fi de Màster inclou pràctiques curriculars obligatòries. Aquestes es realitzen a empreses agroalimentàries (especialitat d'aliments saludables), en grups de recerca (especialitat de recerca) o a hospitals (especialitat de Nutrició clínica). Trobaràs més informació del Treball de Fi de Màster a /ca/pla-estudis/treball-de-fi-de-master/. Addicionalment també es poden fer pràctiques extracurriculars durant el curs.

Pujar

Quines són les sortides professionals del màster?

Els titulats estan preparats per desenvolupar la seva tasca professional al més alt nivell tant en el camp de la recerca, l'assistència sanitària -en l'àmbit clínic i nutricional-, o la indústria alimentària:

Pujar