Universitat Rovira i Virgili

Preparació del doctorat

Vuit motius per escollir el Màster en Nutrició i Metabolisme

El Màster de Nutrició i Metabolisme obre el camí als estudiants per continuar amb els estudis de doctorat. Específicament, l'especialitat d'investigació permet als estudiants obtenir formació especialitzada i nuclear que és imprescindible per a la realització de la tesi doctoral.