Universitat Rovira i Virgili

Programa d'estudis

ESPECIALITATS

El pla d'estudis del Màster en Nutrició i Metabolisme consta de 60 crèdits. Els estudiants poden escollir entre tres itineraris d'especiatlizació, cadascun amb matèries específiques (24 ECTS):

Les tres especialitats comparteixen un mateix bloc d'estructura formativa (18 ECTS). Per finalitzar, els estudiants han de superar el Treball de Fi de Màster (18 ECTS).

El Màster es pot cursar en un any o en dos, segons la preferència i la disponibilitat de l'estudiant.

Les assignatures s'imparteixen en centres de la Universitat Rovira i Virgili (Tarragona) i la Universitat de Barcelona (Barcelona), a una hora de viatge. Això implica la necessitat que els alumnes es desplacin entre les dues ciutats, majoritàriament al novembre i desembre. De totes maneres, l'horari de classes és intensiu i agrupa en un mateix període les matèries que s'imparteixen per centre, per facilitar la mobilitat i aprofitar al màxim cada desplaçament.