Universitat Rovira i Virgili

El Clúster de Nutrició i Salut i els Campus d'Excel·lència Internacional

Vuit motius per escollir el Màster en Nutrició i Metabolisme

La Nutrició i la Salut és una dels àmbits estratègics del Campus d'Excel·lència Internacional Catalunya Sud,  un ens promogut per la Universitat Rovira i Virgili que coordina una xarxa de centres d'investigació, centres tecnològics i el sector assistencial i productiu. En aquest context, la Universitat Rovira i Virgili és també membre de l'Associació Empresarial Innovadora en Nutrició i Salut, un clúster impulsat pel govern de Catalunya que té com a a missió promoure la competitivitat del sector agroalimentari espanyol generant fluxes de coneixement i innovació.

Per altra banda, la Universitat de Barcelona ha impulsat tant el Barcelona Knowledge Campus, un campus d'Excel·lència Internacional que comparteixen la  Universitat de Barcelona i la Universitat Politècnica de Catalunya així com el Campus d'Excel·lència Internacional de la Salut, que articula la interacció amb els principals hospitals i centres d'investigació d'aquest àmbit a la ciutat.