Universitat Rovira i Virgili

Beques i premis de Treballs de Fi de Màster

Torna enrera

La Càtedra Uriach de Nutracèutica (CUdN), té la finalitat de impulsar el coneixement de la Nutracèutica en l'àmbit educatiu, professional i social a través de la promoció d'activitats de divulgació, docència i recerca. Dins d'aquestes activitats, ha instaurat un premi anual per premiar els Treballs de Fi de Màster que es realitzin dins del Màster Interuniversitari de Nutrició i Metabolisme, i la seva temàtica se s'emmarqui en l'àmbit de la Nutracèutica. A més, es convoca una Beca per a la realització de pràctiques del Treball de Fi de Màster en el departament d'Innovació d'Uriach.

Premi TFM anual que s'atorgarà al millor Treball Final de Màster, relacionat amb la Nutracèutica.

Beca de TFM per a la realització de pràctiques al departament d'innovació dels laboratoris Uriach.