Personalitat cultural i industrial

Vuit motius per escollir el Màster en Nutrició i Metabolisme

Cursant el Màster en Nutrició i Metabolisme, l'estudiant internacional té l'oportunitat de realitzar immersió a Catalunya, un territori amb personalitat cultural, dinàmic i cosmopolita, obert al Mediterrani i connectat a Europa, que s'ha posicionat com un dels principals destinacions turístiques del món.

Amb Barcelona com a capital, Catalunya va anticipar la revolució industrial a Espanya i és la comunitat que aporta més PIB al conjunt de l'Estat. Seu de multinacionals capdavanteres en farmàcia i alimentació, entre d'altres camps, la investigació científica i tecnològica segueixen sent pilars estratègics per al desenvolupament.