Universitat Rovira i Virgili

Coordinadors

Un dels factors d'excel·lència del Màster en Nutrició i Metabolisme és l'alt nivell de preparació del professorat i l'experiència en investigació de les entitats (universitats, hospitals i empreses) que col·laboren amb els estudis.

L'equip docent l'integren professionals que han assolit el reconeixement tant per la seva trajectòria docent i investigadora en centres universitaris, como fora d'aquests, professionals clínics vinculats a hospitals públics i privats, o a reputats centres d'investigació i empreses com el Eurecat, Uriach o el Cluster Aragonés de Alimentación.

Més del 85% del professorat té una experiència docent de més de 10 anys al món universitari, tant en l'àmbit de les ciències com la salut.

Els coordinadors del Màster són:

Anna Arola Arnal

Titular d’Universitat del Departament de Bioquímica i Biotecnologia de la Universitat Rovira i Virgili (URV) i membre del grup de recerca en Nutrigenòmica.

Recerca en els efectes beneficiosos d'ingredients bioactius sobre diferents malalties metabòliques i en la determinació dels seus mecanismes d'acció. A més, de en la interacció dels ritmes biològics amb la efectivitat i biodisponibilitat de polifenols. Més de 80 publicacions en revistes internacionals indexades, 3 patents i direcció de 6 tesis doctorals. Investigadora principal de 5 projectes de recerca competitius i de 3 contractes diferents d'R+D+i

Research Gate


José Antonio Fernández López

Catedràtic de Nutrició i Bromatologia. Universitat de Barcelona (UB). 

José Antonio Fernández

L'objectiu fonamental de la investigació dels últims anys és l'assolir un millor coneixement dels mecanismes fisiològics, bioquímics i moleculars que condicionen l'aparició i el sosteniment de l'obesitat. Més de 160 publicacions en revistes internacionals, 16 en revistes nacionals, 6 capítols de llibre, 182 comunicacions i ponències a congressos, 2 patents. 

Research Gate