Universitat Rovira i Virgili

El Màster en Nutrició i Metabolisme, una finestra al futur

La creixent sensibilització social sobre el paper que juga la dieta i una correcta alimentació en la nostra salut i qualitat de vida, demanda cada vegada més professionals en l'àmbit de la nutrició. Aquests especialistes han de tenir coneixements exhaustius i actuals de la funció dels nutrients i altres components bioactius dels aliments, de la seva utilització per l'organisme, així com dels seus efectes en la funcionalitat de les cèl·lules (metabolisme i expressió gènica) i, per tant, en la salut de l'individu.

De la mateixa manera, aquests professionals han de conèixer les últimes tecnologies que s'apliquen al camp de la nutrició, com la nutrigenòmica, que permeten determinar com interactuen els nutrients i la salut. A més, tots aquests coneixements són imprescindibles en camps tan diversos com la nutrició clínica, el disseny d'aliments funcionals i la recerca en totes les àrees de la nutrició.

Aquest és l'objectiu del Màster oficial en Nutrició i Metabolisme que imparteixen la Universitat Rovira i Virgili i la Universitat de Barcelona, ​​amb la col·laboració de la Universitat de les Illes Balears. Reconegut pel ministeri d'Educació, i innovador en múltiples aspectes, el Màster forma a especialistes amb els últims avenços científics: investigadors que contribuiran al progrés científic ia l'adquisició de nous coneixements en el camp de la Nutrició; sanitaris que podran tractar els seus pacients de manera més adequada; o professionals que contribuiran al disseny de nous aliments amb efectes saludables. Tot això amb una base metabòlica i molecular que els permetrà prendre decisions millors i més fonamentades
.

El Máster forma a investigadors del camp de la Nutrició; sanitaris que podran tractar als seus pacients de manera més adequada; i a professionals que dissenyaran nous aliments amb efectes saludables

Un dels valors afegits del màster és el enfocament metabòlic, el que permet explicar les conseqüències i efectes dels nutrients tant en l'organisme com a nivell bioquímic i molecular.

Els alumnes adquireixen formació especialitzada nuclear sobre nutrició i metabolisme, i en funció de l'especialitat escollida, poden configurar el perfil formatiu enfocant-lo a investigació, obrint el camí d'accés a la continuació d'estudis fins a aconseguir la titulació de doctor. O bé cap a la professionalització en nutrició clínica, o en el disseny d'aliments funcionals.

Les dues vessants d'especialització les imparteixen prestigiosos professionals en el seu camp.

Els estudis es desenvolupen a Catalunya, una regió amb una important activitat industrial i de recerca tant en el sector agroalimentari com a farmacèutic i de salut. Tant la Universitat Rovira i Virgili com a la Universitat de Barcelona destaquen per la recerca en aquests camps.

  • Inscripció

  • Encara que no hagueu finalitzat els estudis de Grau, és important realitzar la preinscripció al màster com més aviat millor donat que el nombre de places del màster és limitat. Hi ha 60 places disponibles, entre els 3 itineraris. Les fases de preinscripció posteriors s'obren si queden places vacants. Calendari de preinscripció