Universitat Rovira i Virgili

Perfil d'ingrés

Des de la seva implantació el curs 2006-07, el Màster oficial en Nutrició i Metabolisme ha tingut una elevada demanda tant d'estudiants espanyols com estrangers. Les sol·licituds han sobrepassat el número de places disponibles en pràcticament totes les edicions.

Els estudiants poden accedir al Màster a través de les titulacions següents:

Degut a l'alta demanda de places, es fa necessària una selecció prèvia dels candidats. La selecció d'alumnes admesos es durà a terme amb el següent criteri:

La llengua d'impartició majoritària és el castellà; no obstant, és desitjable que l'estudiant també tingui un nivell d'anglès bàsic tant oral com escrit.