Universitat Rovira i Virgili

Exemple de col·laboració

Vuit motius per escollir el Màster en Nutrició i Metabolisme

El Màster en Nutrició i Metabolisme és un referent de col·laboració entre dues universitats d'un àmbit geogràfic pròxim per a la consecució d'uns objectius difícilment abordables per cada un dels centres de forma individual.

Els ensenyaments del Màster s'imparteixen en quatre facultats -Química, i Medicina i Ciències de la Salut, de la Universitat Rovira i Virgili; i Farmàcia i Biologia, de la Universitat de Barcelona el que implica la participació de més de 60 professionals docents de molt diverses branques del coneixement.

El campus virtual Moodle, implantat en les dues universitats des de fa anys, permet interactuar a estudiants i docents fora de les aules, i serveix de plataforma de suport per a l'aprenentatge.