Universitat Rovira i Virgili

Tres itineraris formatius

El Màster en Nutrició i Metabolisme aprofundeix en els dos conceptes del títol, la nutrició i el metabolisme, a través d'un bloc comú i obligatori per a tots els estudiants (18 ECTS) que ofereix els coneixements, habilitats i aptituds necessàries per a entendre la relació entre nutrients i el funcionament de l'organisme, així com de les principals patologies relacionades, interpretar els resultats dels estudis nutricionals en humans i conèixer les últimes tendències en nutrició.

Posteriorment, els estudiants s'especialitzen en Recerca, Nutrició Clínica o Aliments Saludables cursant assignatures específiques de cada camp. Aquest bloc optatiu consta de 24 ECTS.

Per finalitzar, els estudiants han de superar el Treball de Fi de Màster, de 18 ECTS, mitjançant una estada en un grup d'investigació, un hospital o al departament d'I+D d'una empresa alimentària, segons l'itinerari escollit, i la defensa pública del mateix.