Altres notícies

Tauler d'anuncis

Contratactació de personal investigador en formació (PERIS)

Estudiants  - 

Oberta la nova convocatòria de finançament d'accions instrumentals dins del programa d'impuls al talent i l'ocupabilitat inclòs en el PERIS 2016-2020 , les accions que entren en convocatòria son:

· Acció instrumental de formació de científics i tecnòlegs (base 2.a.1 de l'Ordre de bases): Modalitat de Personal investigador en formació (PIF-Salut): L'objecte d'aquesta convocatòria és la contractació de personal investigador en formació en el camp de les ciències i les tecnologies de la salut, per a la realització de la tesi doctoral. Contracte 4 anys. Import: 25.000 euros any 2021 (inclòs seguretat social) increments anuals de 500 euros fins fi de contracte

Requisits:

a) Estar admès o matriculat en un programa de doctorat d'una universitat del sistema universitari de Catalunya per al curs acadèmic 2020-2021.

b) No estar gaudint d'un contracte de personal investigador en formació, d'acord amb l'article 21 de la Llei14/2011, d'1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació.

c) No tenir el títol de doctor/a.

d) Director de Tesi ha de ser investigador principal d'un projecte o contracte de recerca actiu i finançat.

e) Dues modalitats: - grups dirigits per investigadors nascuts el 1975 o en una data posterior - resta de grups.

Elements relacionats

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar