Universitat Rovira i Virgili

Altres notícies

Tauler d'anuncis

Convocatòria beca Programa Martí i Franqués d'ajuts a la investigació-2019

Estudiants  - 

Àmbit científic

Ciències - Ciències de la Vida - Ciències Mèdiques - Ciències Socials - Enginyeria i Arquitectura - Humanitats

Entitat convocant

Universitat Rovira i Virgili

Pla

Programa

Subprograma

Actuació

Programa Martí i Franquès d'ajuts a la investigació. Contractes de personal investigador predoctoral en formació - 2019

Objecte

Fomentar la realització de tesis doctorals a la Universitat Rovira i Virgili a través de contractes predoctorals.

Beneficiaris/àries

Estar  en  possessió  dels  títols  oficials  espanyols  de  grau,  o  equivalent,  i  de  màster  universitari,  o equivalent,  sempre  que  hagin  superat,  almenys,  300  crèdits  ECTS  en  el conjunt  dels  dos ensenyaments.

Publicació

Seu electrònica de la Universitat Rovira i Virgili

Termini

02/09/2019

Més informació

Fitxa actuació

Documentació

Bases de convocatòria

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar