Universitat Rovira i Virgili

Altres notícies

Tauler d'anuncis

Promoción Empleo Joven - Oferta places suport recerca - Convocatòria

Estudiants  - 

La URV ofereix 23 places de personal de suport a la recerca a l'empara de les ajudes concedides per a la promoció d'ocupació jove i implantació de la garantia juvenil.

Les persones seleccionades obtindran un contracte laboral en pràctiques i treballaran en grups de recerca i unitats de gestió de la recerca a la Universitat, a jornada completa, durant dos anys.

Poden presentar-se com a candidates aquelles persones que estiguin en possessió d'una titulació universitària (diplomatura, grau, llicenciatura, enginyeria o arquitectura) i estiguin inscrites en el Sistema de Garantia Juvenil en el moment de la contractació. Els requisits per a la inscripció en el Sistema de Garantia Juvenil (veure enllaç per a més informació) són:

 • Tenir nacionalitat espanyola o ser ciutadans de la Unió o dels Estats que formen part de l'Acord Econòmic Europeu o Suïssa que estiguin a Espanya en exercici de la lliure circulació i residència. També podran inscriure's els estrangers titulars d'una autorització per residir en territori espanyol que habiliti per treballar.
 • Estar empadronat a qualsevol localitat del territori nacional espanyol.
 • Tenir més de 16 anys i menys de 30 anys.
 • No haver treballat en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud al Sistema de Garantia Juvenil.
 • No haver rebut accions educatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud al Sistema de Garantia Juvenil.
 • No haver rebut accions formatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud al Sistema de Garantia Juvenil.
 • Presentar una declaració expressa de tenir interès a participar en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, adquirint un compromís de participació activa en les actuacions que es desenvolupin en el marc de la Garantia Juvenil.

El termini de convocatòria s'ha obert aquest dilluns i finalitza el proper 12 de juny de 2019. La informació sobre les places convocades i els requisits del programa es pot consultar en aquesta pàgina web.

Per a qualsevol aclariment consulteu la pàgina web del programa.

Compartir

 • Twitter
 • Google+
 • Facebook
 • Linkedin

Pujar