Universitat Rovira i Virgili

Altres notícies

Tauler d'anuncis

Beques d'introducció a la recerca "JAE Intro" del CSIC

Institucional  - 

Àmbit científic

Ciències - Ciències de la Vida - Ciències Mèdiques - Ciències Socials - Enginyeria i Arquitectura - Humanitats

Entitat convocant

Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Pla

-

Programa

-

Subprograma

-

Actuació

Becas de introducción a la investigación "JAE Intro"

Objecte

Iniciació en la carrera científica en les diferents àrees, mitjançant 250 beques per a estades de 5 mesos consecutius, a realitzar a partir l'1 de setembre de 2019 o 1 octubre de 2019 a instituts i centres del CSIC, propiciant una aproximació al coneixement dels problemes cientificotècnics d'actualitat i als mètodes utilitzats per a la seva resolució.

Beneficiaris/àries

Espanyols, nacionals de qualsevol Estat membre de la UE i estrangers no comunitaris, que vagin a acabar el grau en el curs 2018-2019 o que hagin de ser estudiants de màster universitari oficial al curs 2019-2020 o que estiguin matriculades en un màster universitari oficial en el curs 2018-2019 o que tinguin accés a estudis de doctorat en els cursos acadèmics 2019-2020 o 2020-2021, i que acreditin una nota mitjana, en una escala decimal de 0-10 i amb 2 decimals, igual o superior a 8.00 per a totes les branques de coneixement, excepte per a Enginyeria i Arquitectura que serà igual o superior a 7.00, i que no estiguin en possessió o en disposició legal d'obtenir un títol acadèmic de doctor, i que no hagin gaudit d'una beca d'introducció a la Investigació dins del programa JAE en convocatòries anteriors i que no estiguin incapacitats físicament ni patir malaltia que pugui impedir el desenvolupament de l'activitat formativa que constitueixi l'objecte de la beca.

Publicació

BOE 76 (29/03/2019)

Termini

Del 09/04/2019 al 07/05/2019

Més informació

Fitxa actuació

Documentació

Bases reguladores - Bases de convocatòria

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar