Equip docent

Un dels factors d'excel·lència del Màster en Nutrició i Metabolisme és l'alt nivell de preparació del professorat i l'experiència en investigació de les entitats (universitats, hospitals i empreses) que col·laboren amb els estudis.

L'equip docent l'integren professionals que han assolit el reconeixement tant per la seva trajectòria docent i investigadora en centres universitaris, como fora d'aquests, professionals clínics vinculats a hospitals públics i privats, o a reputats centres d'investigació com el Centre Tecnològic de Nutrició i Salut.

Més del 85% del professorat té una experiència docent de més de 10 anys al món universitari, tant en l'àmbit de les ciències com la salut. Més informació sobre l'experiència docent del professorat

Els coordinadors del Màster són:

Anna Arola Arnal

Professora Agregada interina del Departament de Bioquímica i Biotecnologia de la Universitat Rovira i Virgili (URV) i membre del grup de recerca en Nutrigenòmica.

Begoña Muguerza

Recerca en els efectes beneficiosos d'ingredients bioactius sobre diferents malalties metabòliques i en la determinació dels seus mecanismes d'acció. Més de 45 publicacions en revistes internacionals, 2 capítols de llibre i 1 patent. Participació en 11 projectes d'investigació competitius (investigadora principal en 1 d'ells) i en 4 contractes d'investigació amb empreses (investigadora principal en 3 d'ells).

Research Gate

José Antonio Fernández López

Professor Titular de Nutrició i Bromatologia. Universitat de Barcelona (UB).

José Antonio Fernández

L'objectiu fonamental de la investigació dels últims anys és l'assolir un millor coneixement dels mecanismes fisiològics, bioquímics i moleculars que condicionen l'aparició i el sosteniment de l'obesitat. Més de 140 publicacions en revistes internacionals, 16 en revistes nacionals, 6 capítols de llibre, 140 comunicacions i ponències a congressos, 2 patents.

Research Gate