PROFESSORAT DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

ARAGONÈS BARGALLÓ, GERARD

 

ARANDA PONS, NÚRIA

 

ARIJA VAL, MARIA VICTORIA

  

AROLA ARNAL, ANNA

  

AROLA FERRER, LUIS MARIA

  

BALANZA ROURE, RAFAEL JUAN

 

BEDMAR CARRETERO, CRISTINA

 

BELLES MATEU, MONTSERRAT

 

BLADÉ SEGARRA, MARIA CINTA

 

BLAY OLIVÉ, MARIA TERESA

BONADA SANJAUME, ANNA MARIA

 

BULLÓ BONET, MÒNICA

 

CANALS SANS, JOSEFA

 

CATALÁN SANTOS, ÚRSULA

 

COLOMINA FOSCH, MARIA TERESA

 

FERNÁNDEZ BALLART, JOAN DOMÈNECH

 

FERNANDEZ CAO, JOSÉ CANDIDO

 

GIRALT BATISTA, MONTSERRAT

 

GÓMEZ RECASENS, MONTSERRAT

   

HERNANDEZ MARTINEZ, CARMEN

 

JARDÍ PIÑANA, CRISTINA

Pàgines: 1 - 23 - 45

ARAGONÈS BARGALLÓ, GERARD

ARAGONÈS BARGALLÓ, GERARD

Categoria Professorat Visitant amb contracte
S/N Doctor
Departament Bioquímica i Biotecnologia
Àrea U(BQBT)
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent Imparteix docència a la URV des de 2010, en els ensenyaments de Grau de Bioquímica i Biologia Molecular, Grau de Biotecnologia i Màster en Nutrició i Metabolisme.
Docència actual en el màster

13675213-Polifenols i Nutrició

13675301-Treball de Fi de Màster

Pujar

ARANDA PONS, NÚRIA

ARANDA PONS, NÚRIA

Categoria Professorat Lector
S/N Doctor
Departament Ciències Mèdiques Bàsiques
Àrea U(CMB)
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent  
Docència actual en el màster

13675229-Interaccions Fàrmac-Nutrient

13675201-Seminaris de Recerca

13675301-Treball de Fi de Màster

Pujar

ARIJA VAL, MARIA VICTORIA

ARIJA VAL, MARIA VICTORIA

Categoria Catedràtic d'Universitat
S/N Doctor
Departament Ciències Mèdiques Bàsiques
Àrea Medicina Preventiva i Salut Pública
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent Imparteix docència a la URV des de 1986, en els ensenyaments de Medicina, Fisioteràpia, Nutrició Humana i Dietètica, Màster de Nutrició i Metabolisme, Envelliment i Salut, Neurociències de la URV actuals. Té 5 quinquennis de docència.
Docència actual en el màster

13675211-Mètodes de Valoració del Consum Alimentari

13675104-Olantejament Científic dels Estudis en Nutrició Humana

13675301-Treball de Fi de Màster

Pujar

AROLA ARNAL, ANNA

AROLA ARNAL, ANNA

Categoria Professorat Agregat Interí
S/N Doctor
Departament Bioquímica i Biotecnologia
Àrea U(BQBT)
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent Imparteix docència a la URV des de l'any 2008, en els ensenyaments de Grau en Bioquímica i Biologia Molecular, Grau en Biotecnologia, Doble Grau en Biotecnologia i Biologia Molecular, Doble Grau en Enginyeria Informàtica i Biotecnologia i el Màster en Nutrició i Metabolisme.
Docència actual en el màster

13675301-Treball de Fi de Màster

Pujar

AROLA FERRER, LUIS MARIA

AROLA FERRER, LUIS MARIA

Categoria Catedràtic d'Universitat
S/N Doctor
Departament Bioquímica i Biotecnologia
Àrea Bioquímica i Biologia Molecular
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent Imparteix docència a la URV des de 1980,  en els ensenyaments de bioquímica i biologia molecular, nutrició i metabolisme, química i enologia. Té 6 quinquennis de docència.
Docència actual en el màster

13675208-Aliments Funcionals

13675102-Nutrició i Integració Metabòlica

13675252-Regulació del Metabolisme

13675301-Treball de Fi de Màster

Pujar

BALANZA ROURE, RAFAEL JUAN

BALANZA ROURE, RAFAEL JUAN

Categoria Professor Associat
S/N Doctor No
Departament Bioquímica i Biotecnologia
Àrea U(BQBT)
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent Imparteix docència a la URV des de 2002, en els ensenyaments de Medicina i Nutrició Humana i Dietètica.
Docència actual en el màster

13675214-Investigació Nutricional en la Síndrome Metabòlica

Experiència professional  

Pujar

BEDMAR CARRETERO, CRISTINA

BEDMAR CARRETERO, CRISTINA

Categoria Professor Associat
S/N Doctor No
Departament Ciències Mèdiques Bàsiques
Àrea U(CMB)
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent  
Docència actual en el màster

13675211-Mètodes de Valoració del Consum Alimentari

Experiència professional  

Pujar

BELLES MATEU, MONTSERRAT

BELLES MATEU, MONTSERRAT

Categoria Titular d'Universitat
S/N Doctor
Departament Ciències Mèdiques Bàsiques
Àrea Fisiologia
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent Imparteix docència a la URV des de 1994, en els ensenyaments de Grau de Nutrició Humana i Dietètica, Grau de Medicina, Grau de Fisioteràpia, Màster en Nutrició i Metabolisme, i Màster en Ciències del Sistema Nerviós. Té 4 quinquenis de docència.
Docència actual en el màster

13675204-Capacitació per a l'Esxperimentació Animal

Pujar

BLADÉ SEGARRA, MARIA CINTA

BLADÉ SEGARRA, MARIA CINTA

Categoria Catedràtic d'Universitat
S/N Doctor
Departament Bioquímica i Biotecnologia
Àrea Bioquímica i Biologia Molecular
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent Imparteix docència a la URV des de 1988, en els ensenyaments de  Grau de Bioquímica i Biologia Molecular, Llicenciatura de Bioquímica, Llicenciatura de Química, Grau d'Enologia, Màster en Nutrició i Metabolisme i diversos programes de doctorat. Té 6 quinquennis.
Docència actual en el màster

13675102-Nutrició i Integració Metabòlica

13675251-Senyalització Cel·lular

13675301-Treball de Fi de Màster

Pujar

BLAY OLIVÉ, MARIA TERESA

BLAY OLIVÉ, MARIA TERESA

Categoria Titular d'Universitat
S/N Doctor
Departament Bioquímica i Biotecnologia
Àrea Bioquímica i Biologia Molecular
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent Imparteix docència a la URV des del 2002, en els ensenyaments de Grau de Bioquímica, Biotecnologia, Master de Nutricio i Metabolisme, Enginyeria Quimica, Diplomatura de Nutricio i les antigues licenciatures. Té 2 quinquennis de docència.
Docència actual en el màster

13675201-Seminaris de Recerca

13675301-Treball de Fi de Màster

Pujar

BONADA SANJAUME, ANNA MARIA

BONADA SANJAUME, ANNA MARIA

Categoria Professor Associat
S/N Doctor No
Departament Bioquímica i Biotecnologia
Àrea U(BQBT)
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent  
Docència actual en el màster

13675224-Suport Nutricional en Situacions Especials

Experiència professional  

Pujar

BULLÓ BONET, MÒNICA

BULLÓ BONET, MÒNICA

Categoria Pofessorat Agregat
S/N Doctor
Departament Bioquímica i Biotecnologia
Àrea U(BQBT)
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent  
Docència actual en el màster

13675214-Investigació Nutricional en la Síndrome Metabòlica

Pujar

CANALS SANS, JOSEFA

CANALS SANS, JOSEFA

Categoria Catedràtic d'Universitat
S/N Doctor
Departament Psicologia
Àrea Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent Imparteix docència a la URV des de 1988, en els ensenyaments de Grau de Psicologia i Master de Psicologia General Sanitària, de Nutricio i Metabolisme, i de Salut Mental. També ha impartit a les antigues llicenciatures de Psicologia i Pedagogia, diplomatura de Magisteri, Grau de Mestre i doctorats de Psiquiatria i Psicologia. Té 5 quinquennis de docència.
Docència actual en el màster

13675227-Aspectes Psicològics i Alteracions del Comportament Alimentari

Pujar

CATALÁN SANTOS, ÚRSULA

CATALÁN SANTOS, ÚRSULA

Categoria Professor Associat
S/N Doctor
Departament Medicina i Cirurgia
Àrea U(MC)
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent  
Docència actual en el màster

13675104-Plantejament Científic dels Estudis en Nutrició Humana

Experiència professional  

Pujar

COLOMINA FOSCH, MARIA TERESA

COLOMINA FOSCH, MARIA TERESA

Categoria Catedràtic d'Universitat
S/N Doctor
Departament Psicologia
Àrea Psicobiologia
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent  
Docència actual en el màster

13675204-Capacitació per a l'Experimentació Animal

Pujar

FERNÁNDEZ BALLART, JOAN DOMÈNECH

FERNÁNDEZ BALLART, JOAN DOMÈNECH

Categoria Catedràtic d'Universitat
S/N Doctor
Departament Ciències Mèdiques Bàsiques
Àrea Medicina Preventiva i Salut Pública
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent Imparteix docència a la URV des de 1987, en els ensenyaments de Grau de Medicina, Fisioteràpia i Infermeria i al Master de Metabolisme i Nutrició, Master Condicionantes geneticos, nutricionales y ambientales del crecimiento y desarrollo, Màster de Nutrigenòmica i Nutrició personalitzada. Té 6 quinquennis de docència.
Docència actual en el màster

13675202-Tractament Informàtic de Dades en Estudis Nutricionals

Pujar

FERNANDEZ CAO, JOSÉ CANDIDO

FERNANDEZ CAO, JOSÉ CANDIDO

Categoria Investigador Predoctoral en formació
S/N Doctor No
Departament Ciències Mèdiques Bàsiques
Àrea U(CMB)
Dades de recerca Enllaç URV
Docència actual en el màster

13675104-Plantejament Científic dels Estudis en Nutrició Humana

Pujar

GIRALT BATISTA, MONTSERRAT

GIRALT BATISTA, MONTSERRAT

Categoria Titular d'Universitat
S/N Doctor
Departament Cinències Mèdiques Bàsiques
Àrea Farmacologia
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent  
Docència actual en el màster

13675228-Nutrició i Qualitat de Vida del Pacient

Pujar

GÓMEZ RECASENS, MONTSERRAT

GÓMEZ RECASENS, MONTSERRAT

Categoria Professor Associat
S/N Doctor No
Departament Medicina i Cirurgia
Àrea U(MC)
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent  
Docència actual en el màster

13675222-Nutrició i Càncer

Experiència professional  

Pujar

HERNANDEZ MARTINEZ, CARMEN

HERNANDEZ MARTINEZ, CARMEN

Categoria Professorat Lector
S/N Doctor
Departament Psicologia
Àrea U(PSI)
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent Imparteix docència a la URV des de l'any 2007, en els ensenyaments de Psicologia, Educació Infantil i Nutrició Humana i Dietètica. Té 1 quinquenni de docència.
Docència actual en el màster

13675227-Aspectes Psicològics i Alteracions del Comportament Alimentari

Pujar

JARDÍ PIÑANA, CRISTINA

JARDÍ PIÑANA, CRISTINA

Categoria Professor Associat
S/N Doctor No
Departament Ciències Mèdiques Bàsiques
Àrea U(CMB)
Dades de recerca Enllaç URV
Experiència docent Imparteix docència a la URV des de 2013, en els ensenyaments del Grau de Nutrició Humana i Dietètica i Màster de Nutrició i Metabolisme. Des de l'Octubre de 2015, la seva categoria professional pertany a personal investigador predoctoral en formació, formant part de l'equip del Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques.
Docència actual en el màster

13675211-Mètodes de Valoració del Consum Alimentari

Experiència professional  

Pujar