PROFESSORAT DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA

ANDRES LACUEVA, Mª CRISTINA

 

ARRANZ IGLESIAS, LAURA ISABEL

  

CAMBRAS RIU, TRINITAT

 

CASTELL ESCUER, MARGARIDA

 

COMAS BASTE, ORIOL

 

DÍEZ NOGUERA, ANTONI

 

ESTEVE RÀFOLS, MONTSERRAT

 

FERNÁNDEZ LÓPEZ, JOSÉ ANTONIO

 

FERRER ROIG, RUTH

 

FRANCH MASFERRER, ÀNGELS

 

GRASA MARTÍNEZ, MARIA DEL MAR

LAMUELA RAVENTÓS, Mª CRISTINA

 

LÓPEZ SABATER, Mª CARMEN

 

MARTÍN VENEGAS, RAQUEL

 

MASSOT CLADERA, MAGDALENA

 

MITJANS ARNAL, MONTSERRAT

 

MONFERRER BALLESTER, ALBERTO

 

MORENO AZNARES, JUAN JOSÉ

 

PELEGRÍ GAVALDÀ, CARMEN

 

PÉREZ CANO, FRANCISCO JOSÉ

 

PRAT AIXELÀ, JOSEFINA

Pàgines: 1 - 2

ANDRES LACUEVA, Mª CRISTINA

ANDRES LACUEVA, Mª CRISTINA

Categoria Titular d'Universitat
S/N Doctor
Departament Nutrició, Ciències de l'Alimentació i Gastronomia
Dades de recerca Enllaç UB
Experiència docent Imparteix docència a la UB des de l'any 1996, en els ensenyaments de Farmàcia, Nutrició Humana i Dietètica, Ciencia i Tecnologia dels aliments  També en els Masters Oficials de Nutrició i Metabolisme i de Desenvolupament i Inovacio d'Aliments, Màster que coordina des del curs 2015-2016. Té 3 quinquennis de docència.
Docència actual en el màster

13675207-Nutrició i Salut: Investigació, Desenvolupament i Innovació Aplicada a la Cura de la Salut

Pujar

ARRANZ IGLESIAS, LAURA ISABEL

ARRANZ IGLESIAS, LAURA ISABEL

Categoria Professor Associat
S/N Doctor
Departament Nutrició, Ciències de l'Alimentació i Gastronomia
Dades de recerca Enllaç UB
Experiència docent Imparteix docència a la UB des del 2009,  en els ensenyaments de Grau de Farmàcia, Grau de Nutrició Humana i Dietètica, Grau de Ciència i Tecnologia dels Aliments, Màster de Nutrició i Metabolisme, Màster de Desenvolupaments i Innovació Aliments Medicaments i Màster de Seguretat Alimentària.
Docència actual en el màster 13675234-Legislació alimentària
Experiència Professional Departament mèdic de laboratoris Zambon, SAU (2012-actualitat), responsable tècnica d'AFEPADI (2007-2012), departament de desenvolupament i projectes del COFB (2005-2007).

Pujar

CAMBRAS RIU, TRINITAT

CAMBRAS RIU, TRINITAT

Categoria Titular d'Universitat
S/N Doctor
Departament Bioquímica i Fisiologia
Dades de recerca Enllaç UB
Experiència docent Imparteix docència a la UB des de 1984, a l'ensenyament de Farmàcia i al Màster de Nutrició i Metabolisme. Té 6 quinquennis de docència.
Docència actual en el màster

13675203-Metodologia de Recerca bàsica

Pujar

CASTELL ESCUER, MARGARIDA

CASTELL ESCUER, MARGARIDA

Categoria Catedràtic d'Universitat
S/N Doctor
Departament Bioquímica i Fisiologia
Dades de recerca Enllaç UB
Experiència docent Imparteix docència a la UB des de 1982, en els ensenyaments de Farmàcia i Ciència i Tecnologia dels Aliments, i en els Màsters de Recerca i Control de Medicaments, Seguretat Alimentària i Nutrició i Metabolisme. Té 6 quinquennis de docència.
Docència actual en el màster

13675246-Fonaments d'Immunologia

13675216-Immunonutrició

13675225-Intoleràncies i al·lèrgies alimentàries

Pujar

COMAS BASTE, ORIOL

COMAS BASTE, ORIOL

Categoria  
S/N Doctor  
Departament Nutrició, Ciències de l'Alimentació i Gastronomia
Dades de recerca Enllaç UB
Experiència docent  
Docència actual en el màster

13675241-Anàlisi Sensorial dels Aliments

Pujar

DÍEZ NOGUERA, ANTONI

DÍEZ NOGUERA, ANTONI

Categoria Catedràtic d'Universitat
S/N Doctor
Departament Bioquímica i Fisiologia
Dades de recerca Enllaç UB
Experiència docent Imparteix docència a la Universitat de Barcelona, des de 1976, a l'ensenyament de Farmàcia i al Màster de Nutrició i Metabolisme. Té 7 quinquennis de docència.
Docència actual en el màster

13675203-Metodologia de Recerca bàsica

Pujar

ESTEVE RÀFOLS, MONTSERRAT

ESTEVE RÀFOLS, MONTSERRAT

Categoria Professorat Agregat
S/N Doctor
Departament Bioquímica i Biomedicina Molecular
Dades de recerca Enllaç UB
Experiència docent Imparteix docència a la UB des de 1992, en els ensenyaments de Biologia, Ciencias Biomèdiques, Farmàcia, Fisiologia, Ciència i Tecnologia dels Aliments, Màster en Nutrició i Metabolisme. Té 3 quinquennis de docència.
Docència actual en el màster

13675105-Microcomponents de la dieta

13675226-Nutrició i cicle vital

13675201-Seminaris de recerca

Pujar

FERNÁNDEZ LÓPEZ, JOSÉ ANTONIO

FERNÁNDEZ LÓPEZ, JOSÉ ANTONIO

Categoria Titular d'Universitat
S/N Doctor
Departament Bioquímica i Biomedicina Molecular
Dades de recerca Enllaç UB
Experiència docent Imparteix docència a la UB des de 1986, en els ensenyaments de Biologia, Nutrició Humana i Dietètica, Ciencias Biomèdiques, Farmàcia, Biotecnologia, Ciència i Tecnologia dels Aliments, Química, Odonotogia, Màster en Nutrició i Metabolisme. Té 5 quinquennis de docència.
Docència actual en el màster

13675103-Nutrició i fisiopatologia

13675301-Treball de Fi de Màster

Pujar

FERRER ROIG, RUTH

FERRER ROIG, RUTH

Categoria Catedràtic d'Universitat
S/N Doctor
Departament Bioquímica i Fisiologia
Dades de recerca Enllaç UB
Experiència docent Imparteix docència a la UB des de 1981, en l'ensenyaments de Farmàcia, Màster en Nutrició i Metabolisme. Té 6 quinquennis de docència.
Docència actual en el màster

13675212-Cultius Cel·lulars com a model Experimental per a Estudis Nutricionals

13675244-Fisiologia

13675203-Metodologia de Recerca Bàsica

Pujar

FRANCH MASFERRER, ÀNGELS

FRANCH MASFERRER, ÀNGELS

Categoria Titular d'Universitat
S/N Doctor
Departament Bioquímica i Fisiologia
Dades de recerca Enllaç UB
Experiència docent Imparteix docència a la UB  des de 1992 en els ensenyament de Farmàcia i Nutrició Humana i Dietètica, i en els Màsters de Recerca i Control de Medicaments i de Nutrició i Metabolisme. Té 5 quinquennis de docència.
Docència actual en el màster

13675216-Immunonutrició

13675225-Intoleràncies i Al·lèrgies Alimentàries

Pujar

GRASA MARTÍNEZ, MARIA DEL MAR

GRASA MARTÍNEZ, MARIA DEL MAR

Categoria Professorat Agregat
S/N Doctor
Departament Bioquímica i Biomedicina Molecular
Dades de recerca Enllaç UB
Experiència docent Imparteix docència a la UB des de 2003, en els ensenyaments de Nutrició Humana i Dietètica, Ciencias Biomèdiques, Farmàcia, Ciència i Tecnologia dels Aliments, Ciències Ambientals, Odonotogia, Màster en Nutrició i Metabolisme. Té 2 quinquennis de docència.
Docència actual en el màster

13675231-Nutrició i Obesitat

13675245-Dietètica i Dietoteràpia

Pujar

LAMUELA RAVENTÓS, Mª CRISTINA

LAMUELA RAVENTÓS, Mª CRISTINA

Categoria Titular d'Universitat
S/N Doctor
Departament Nutrició, Ciències de l'Alimentació i Gastronomia
Dades de recerca Enllaç UB
Experiència docent Imparteix docència a la UB des de  gener de 1990, en els ensenyaments de Framàcia i Ciència i Teccnologia dels Aliments, així com en dos màsters. Té 5 quinquennis de docència.
Docència actual en el màster

13675249-Aliments

Pujar

LÓPEZ SABATER, Mª CARMEN

LÓPEZ SABATER, Mª CARMEN

Categoria Catedràtic d'Universitat
S/N Doctor
Departament Nutrició, Ciències de l'Alimentació i Gastronomia
Dades de recerca Enllaç UB
Experiència docent Imparteix docència des de 1990, en els ensenyaments de Farmàcia, Ciència i Tecnologia dels Aliments, Nutrició Humana i Dietètica,i en els Màsters de Nutrició i Metabolisme i de Desenvolupament i Innovació d'aliments. Té 5 quinquennis de docència.
Docència actual en el màster

13675249-Aliments

Pujar

MARTÍN VENEGAS, RAQUEL

MARTÍN VENEGAS, RAQUEL

Categoria Professorat Agregat Interí
S/N Doctor
Departament Bioquímica i Fisiologia
Dades de recerca Enllaç UB
Experiència docent Imparteix docència des de 2009. Actualment en els ensenyaments de Farmàcia, Ciència i Tecnologia dels Aliments, Nutrició i Dietètica, i en els Màsters de Recerca, Desenvolupament i control de medicaments, Biomedicina, Nutrició i Metabolisme. Té 1 quinquenni de docència.
Docència actual en el màster

13675212-Cultius Cel·lulars com a model Experimental per a Estudis Nutricionals

13675244-Fisiologia

13675203-Metodologia de Recerca Bàsica

Pujar

MASSOT CLADERA, MAGDALENA

MASSOT CLADERA, MAGDALENA

Categoria  
S/N Doctor  
Departament Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia
Dades de recerca Enllaç UB
Experiència docent  
Docència actual en el màster

13675212-Cultius Cel·lulars com a model Experimental per a Estudis Nutricionals

Pujar

MITJANS ARNAL, MONTSERRAT

MITJANS ARNAL, MONTSERRAT

Categoria Professorat Agregat
S/N Doctor
Departament Bioquímica i Fisiologia
Dades de recerca Enllaç UB
Experiència docent Imparteix docència a la Universitat de Barcelona des de 1997, a l'ensenyament de Farmàcia i al Màster de Nutrició i Metabolisme. Té 2 quinquennis de docència.
Docència actual en el màster

13675212-Cultius Cel·lulars com a model Experimental per a Estudis Nutricionals

13675203-Metodologia de Recerca Bàsica

Pujar

MONFERRER BALLESTER, ALBERTO

MONFERRER BALLESTER, ALBERTO

Categoria Professor Associat
S/N Doctor No
Departament Nutrició, Ciències de l'Alimentació i Gastronomia
Dades de recerca Enllaç UB
Experiència docent Imparteix docència a la UB des de 2005, en el grau de Ciència i Tecnología dels Aliments i en els Màsters de Desenvolupament i Innovació d'Aliments i de Nutrició i Metabolisme.
Docència actual en el màster

13675220-Disseny i Formulació de Nous Aliments

Experiència professional Té experiència professional en la industria alimentària des del 1987 treballant en el departament de R&D de diferents empreses com a treballador o com a consultor.

Pujar

MORENO AZNARES, JUAN JOSÉ

MORENO AZNARES, JUAN JOSÉ

Categoria Catedràtic d'Universitat
S/N Doctor
Departament Nutrició, Ciències de l'Alimentació i Gastronomia
Dades de recerca Enllaç UB
Experiència docent Imparteix docència des de 1989. Actualment en els ensenyaments de Farmàcia, Ciències Culinàries i Gastronòmiques, Ciència i Tecnologia dels Aliments, Nutrició i Dietètica, i en els Màsters de Recerca, Desenvolupament i control de medicaments, Fisiologia Integrativa, Nutrició i Metabolisme. Té 5 quinquennis de docència.
Docència actual en el màster

13675212-Cultius Cel·lulars com a model Experimental per a Estudis Nutricionals

Pujar

PELEGRÍ GAVALDÀ, CARMEN

PELEGRÍ GAVALDÀ, CARMEN

Categoria Titular d'Universitat
S/N Doctor
Departament Bioquímica i Fisiologia
Dades de recerca Enllaç UB
Experiència docent Imparteix docència a la Universitat de Barcelona, des de 1996, a l'ensenyament de Farmàcia i al Màster de Nutrició i Metabolisme. Té 4 quinquennis de docència.
Docència actual en el màster

13675244-Fisiologia

13675203-Metodologia de Recerca Bàsica

Pujar

PÉREZ CANO, FRANCISCO JOSÉ

PÉREZ CANO, FRANCISCO JOSÉ

Categoria Titular d'Universitat
S/N Doctor
Departament Bioquímica i Fisiologia
Dades de recerca Enllaç UB
Experiència docent Imparteix docència a la UB  des de 2005 en els ensenyaments de Farmàcia, Ciència i Tecnologia dels Aliments i Nutrició Humana i Dietètica, i en els Màsters de Recerca i Control de Medicaments, Seguretat Alimentària i Nutrició i Metabolisme. Té 1 quinquenni de docència.
Docència actual en el màster

13675246-Fonaments d'Immunologia

13675216-Immunonutrició

13675225-Intoleràncies i al·lèrgies alimentàries

Pujar

PRAT AIXELÀ, JOSEFINA

PRAT AIXELÀ, JOSEFINA

Categoria Titular d'Universitat
S/N Doctor
Departament Farmacia i Tecnologia Farmacèutica, i Fisicoquímica
Dades de recerca Enllaç UB
Experiència docent Imparteix docència a la Universitat de Barcelona, des de 1981, a l'ensenyament de Farmàcia i al Màster de Nutrició i Metabolisme. Té 6 quinquennis de docència.
Docència actual en el màster

13675203-Metodologia de Recerca Bàsica

Pujar