Coordinadors

Un dels factors d'excel·lència del Màster en Nutrició i Metabolisme és l'alt nivell de preparació del professorat i l'experiència en investigació de les entitats (universitats, hospitals i empreses) que col·laboren amb els estudis.

L'equip docent l'integren professionals que han assolit el reconeixement tant per la seva trajectòria docent i investigadora en centres universitaris, como fora d'aquests, professionals clínics vinculats a hospitals públics i privats, o a reputats centres d'investigació com el Centre Tecnològic de Nutrició i Salut.

Més del 85% del professorat té una experiència docent de més de 10 anys al món universitari, tant en l'àmbit de les ciències com la salut.

Els coordinadors del Màster són:

Anna Arola Arnal

Professora Agregada interina del Departament de Bioquímica i Biotecnologia de la Universitat Rovira i Virgili (URV) i membre del grup de recerca en Nutrigenòmica.

Begoña Muguerza

Recerca en els efectes beneficiosos d'ingredients bioactius sobre diferents malalties metabòliques i en la determinació dels seus mecanismes d'acció. Més de 45 publicacions en revistes internacionals, 2 capítols de llibre i 1 patent. Participació en 11 projectes d'investigació competitius (investigadora principal en 1 d'ells) i en 4 contractes d'investigació amb empreses (investigadora principal en 3 d'ells).

Research Gate

José Antonio Fernández López

Professor Titular de Nutrició i Bromatologia. Universitat de Barcelona (UB).

José Antonio Fernández

L'objectiu fonamental de la investigació dels últims anys és l'assolir un millor coneixement dels mecanismes fisiològics, bioquímics i moleculars que condicionen l'aparició i el sosteniment de l'obesitat. Més de 140 publicacions en revistes internacionals, 16 en revistes nacionals, 6 capítols de llibre, 140 comunicacions i ponències a congressos, 2 patents.

Research Gate